Γαλαξίες παρόμοιοι με τον δικό μας

Posted on 15/11/2013

0


Η εξέλιξη γαλαξιών (σαν τον δικό μας). Μια σύνθεση φωτογραφιών από το διαστημικό τηλεσκοπίου Hubble

Η εξέλιξη γαλαξιών (σαν τον δικό μας). Μια σύνθεση φωτογραφιών από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble

Mια σύνθετη εικόνα που περιέχει γαλαξίες παρόμοιους με τον δικό μας στα διάφορα στάδια της εξέλιξής των μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 11 δισεκατομμυρίων χρόνων.

Οι γαλαξίες είναι τοποθετημένοι συναρτήσει του χρόνου. Αριστερά βρίσκονται γαλαξίες παρόμοιας ηλικίας με τον δικό μας, ενώ προς τα δεξιά περιέχονται γαλαξίες μεγαλύτερης ηλικίας.
Η γαλαζωπή λάμψη από τα νέα άστρα κυριαρχεί στο χρώμα των γαλαξιών προς τα δεξιά, ενώ το χρώμα των γαλαξιών αριστερά είναι προς το ερυθρό, εξαιτίας της λάμψης των γηραιότερων άστρων.
www.nasa.gov

Ετικέτα: ,