Οι κβαντικοί υπολογιστές σε κινούμενα σχέδια

Posted on 23/08/2013

0


Ο Σπύρος Μιχαλάκης ως Φάουστ!

Ο Σπύρος Μιχαλάκης ως Φάουστ!

Ο Jorge Cham , γνωστός από τα » PHD Comics«, δημιούργησε μια ταινία κινουμένων σχεδίων, στην οποία οι John Preskill και ο Σπύρος Μιχαλάκης, από το IQIM (Institute for Quantum Information and Matter) στο Caltech, περιγράφουν την διαφορετικότητα των πραγμάτων στον κβαντικό κόσμο και το πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρούς κβαντικούς υπολογιστές.


quantumfrontiers.com