Δωρεάν μαθήματα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης μέσω διαδικτύου

Posted on 13/07/2013

7


(νεώτερη ενημέρωση 25/9/2015)
Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα φυσικής από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ)-Mathesis

============================
(νεώτερη ενημέρωση)
Ο κύκλος των τριών μαθημάτων θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2014.
Για εγγραφή και πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των μαθημάτων πατήστε ΕΔΩ
============================

To Πανεπιστήμιο της Κρήτης ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών Πανεπιστημίων του εξωτερικού  (η αρχή έγινε από το MIT ) προσφέρει δωρεάν 3 μαθήματα μέσω διαδικτύου στα οποία διδάσκοντες καθηγητές θα είναι οι:
Στέφανος Τραχανάς (τίτλος μαθήματος: Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική), Θεόδωρος Τομαράς (τίτλος μαθήματος:  Εισαγωγή στη Σχετικιστική Φυσική, τα Στοιχειώδη Σωμάτια και την Κοσμολογία),  και ο Ελευθέριος Ν. Οικονόμου (τίτλος μαθήματος: Από τα Κουάρκ μέχρι το Σύμπαν).

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Η ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης έχει ως εξής:

e- Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζοντας την παράδοση που το έχει καθιερώσει ως το πρωτοπόρο Τμήμα Φυσικής στην Ελλάδα, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τις τεχνολογικές δυνατότητες του διαδικτύου και να προσφέρει δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο στην Ελλάδα την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον ακόλουθο κύκλο τριών πανεπιστημιακών μαθημάτων σύγχρονης Φυσικής:

«Εισαγωγή στην Κβαντική Φυσική», Διδάσκων: Σ. Τραχανάς
«Εισαγωγή στη Σχετικιστική Φυσική, τα Στοιχειώδη Σωμάτια και την Κοσμολογία», Διδάσκων: Θ. Τομαράς
«Από τα Κουάρκ μέχρι το Σύμπαν», Διδάσκων: Ε.Ν. Οικονόμου

Τα δύο πρώτα μαθήματα απαρτίζουν τον κορμό του 2ου έτους του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής και αποτελούν μια συμπαγή και συμπληρωματική ενότητα. Το τρίτο είναι το τελευταίο υποχρεωτικό μάθημα του Τμήματος και παρουσιάζει συνοπτικά μια επανάληψη της βασικής φυσικής που έχουν ήδη διδαχθεί οι φοιτητές, εφαρμόζοντάς την για την κατανόηση των διαφόρων δομών του φυσικού κόσμου με μαθηματικά που δεν ξεπερνούν το επίπεδο του λυκείου. Οι διδάσκοντες καθηγητές προσφέρουν τα μαθήματα αυτά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τα τελευταία 15 έτη και η διδασκαλία τους έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τους φοιτητές τους.

Ο κύκλος των τριών μαθημάτων θα ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2013 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Μαρτίου 2014. Η εγγραφή και πρόσβαση στο πλήρες περιεχόμενο των μαθημάτων θα είναι είναι δυνατή από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Όσοι παρακολουθήσουν τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις ενός, ή και των τριών μαθημάτων, αφού μελετήσουν την αντίστοιχη ύλη και έχοντας αλληλεπιδράσει με τους διδάσκοντες και τους συμφοιτητές τους στο αντίστοιχο online-forum, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να πιστοποιήσουν τη γνώση που αποκόμισαν. Το Τμήμα Φυσικής έχει προγραμματίσει να δοθεί η δυνατότητα γραπτής εξέτασης σε κάθε μάθημα με τη μορφή μίας προόδου και ενός τελικού διαγωνίσματος σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. Στους επιτυχόντες θα δοθεί η σχετική βεβαίωση υπογεγραμμένη από το διδάσκοντα και τον Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικής. Στους διακριθέντες στις εξετάσεις θα δοθούν, εάν το επιθυμούν, συστατικές επιστολές από τους διδάσκοντες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικής

Ξ. Ζώτος

https://opencourses.physics.uoc.gr/