Η μικρότερη ταινία του κόσμου

Posted on 01/05/2013

0


Ένα παιδί και το άτομό του

boy_atom
Ερευνητές της IBM χρησιμοποιώντας μικροσκόπιο σάρωσης (Scanning Tunneling Microscopy, STM) κατάφεραν να κάνουν πρωταγωνιστές σε μια ταινία μικρού μήκους μερικές χιλιάδες άτομα μονοξειδίου του άνθρακα. Ο τίτλος της ταινίας είναι «A Boy And His Atom» και για να τη δει κανείς πρέπει να μεγεθύνει τους πρωταγωνιστές κατά 100 εκατομμύρια φορές.
Η ταινία:

… και στη συνέχεια παρακολουθούμε το πως έγινε αυτή η ταινία:

physicsforme.wordpress.com