Μια συνηθισμένη συνάρτηση ηλεκτρικού δυναμικού

Posted on 28/04/2013

1


Δίνεται το ηλεκτροστατικό δυναμικό:

V(r) = k\,q\frac{e^{-\alpha r}}{r}(1 + \frac{\alpha r}{2})

όπου k, q και α γνωστές θετικές σταθερές.

Ποιά κατανομή ηλεκτρικού φορτίου (συνεχής και διακριτή) δημιουργεί αυτό το δυναμικό;

Θα μπορούσε αυτή η κατανομή φορτίου να προκύψει από ένα  ουδέτερο άτομο υδρογόνου;
hydrogen atom