Ένα ερώτημα κρούσης

Posted on 13/04/2013

17


Ένα νετρόνιο κινείται με ταχύτητα v εναντίον ενός πυρήνα δευτερίου.
collision1Είναι δυνατόν η κρούση (αν θεωρηθεί κεντρική και ελαστική) να εξελιχθεί όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα;

Posted in: ΜΗΧΑΝΙΚΗ