Τι ενδιαφέρον κρύβει το 2013

Posted on 01/01/2013

0


Ο αριθμός 2013 που είναι μια αναδιάταξη των αριθμών (0123), αναλύεται σε πρώτους παράγοντες ως:
2013=3x11x61
παριστάνεται στο λατινικό σύστημα αρίθμησης ως:
MMXIII
και στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης ως:
(11111011101)2
To άθροισμα των ψηφίων της αναπαράστασης του 2013 στο δυαδικό σύστημα είναι ίσο με το άθροισμα των ψηφίων στο τριαδικό σύστημα (2202120)3 αλλά και στο πενταδικό σύστημα (31023)5
Ενδιαφέρον έχει η αναπαράσταση του 2013 στο σύστημα αρίθμησης με βάση το 13 …

Eπίσης, ο αριθμός 2013 εμφανίζεται 11 φορές στα πρώτα 100000 ψηφία του π – εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά από το 6277-στο ψηφίο