← Νέος κινητήρας ιόντων της NASA

NEXT_LDT_Thrusterhi-res_946-710

Posted on 27/12/2012 946 × 710

0


Ο κινητήρας NEXT εκπέμπει έναν αμυδρό πίδακα γαλάζιων ιόντων ξένου