Επίδραση μαγνήτη στο νήμα λαμπτήρα πυρακτώσεως

Posted on 04/12/2012

0


magnetic field

Στο βίντεο που ακολουθεί βλέπουμε την επίδραση ενός μόνιμου μαγνήτη στο μεταλλικό νήμα ενός λαμπτήρα πυρακτώσεως: η ταλάντωση του νήματος οφείλεται στην έλξη – άπωση μεταξύ μαγνήτη και νήματος (το νήμα καθώς διαρρέεται από ρεύμα μετατρέπεται μαγνήτη).  

http://youtu.be/CBFGQ9JAYTk