Βίντεο: τελικά τι είναι η επαφή μεταξύ δυο σωμάτων;

Posted on 22/11/2012

1http://youtu.be/BksyMWSygnc