Γελοιογραφίες σχετικές με την ανακάλυψη του μποζονίου Higgs

Posted on 06/07/2012

0


BY BOB ENGLEHART, THE HARTFORD COURANT

BY MIKE KEEFE, CAGLE CARTOONS

BY TOM JANSSEN, THE NETHERLANDS

Radio commentary: The discovery of this particle will change the world.
Female: Does that mean we can eat it?