Βίντεο: Πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης

Posted on 19/06/2012

0


(νεώτερη ενημέρωση 19-6-2015)
Σύμφωνα με τον ιστότοπο sansimera.gr ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης στις 19 Ιουνίου 240 π.Χ., σαν σήμερα!
==============================

Το πείραμα του Ερατοσθένη μπορεί εύκολα να επαναληφθεί. Αν σε δυο σημεία που βρίσκονται πάνω στον ίδιο μεσημβρινό (και απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 500 km) τοποθετηθούν σε επίπεδο έδαφος κατακόρυφες ράβδοι και μετρηθεί το μήκος της σκιάς τους την ίδια χρονική στιγμή, τότε μπορούν να μετρηθούν οι γωνίες φ και β. Είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι: θ=β-φ
Στηριζόμενοι σε απλές αναλογίες, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα
S/2πr = θ/360 όπου r η ακτίνα της Γης και S η απόσταση των σημείων W και Τ. Λύνοντας ως προς r υπολογίζουμε την ακτίνα της Γης:

r = S•360/2πθ

Πηγή: Η μέτρηση της απόστασης Γης – Σελήνης από τους Αλεξανδρινούς αστρονόμους

Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Carl Sagan εξηγεί πως ο Ερατοσθένης μέτρησε την ακτίνα της Γης

http://youtu.be/AF99dqI_xok