Τα θέματα φυσικής κατεύθυνσης 2012

(νεώτερη ενημέρωση 28-5-2012)

Κανονικά θα βαθμολογηθεί το Γ4

28-05-12 Οδηγία για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Δελτίο Τύπου
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων, ως αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε σήμερα, Δευτέρα 28-5-2012, προκειμένου να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
Μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής βαθμολόγησης και τη διαπίστωση ότι η ελλιπής διατύπωση του ερωτήματος Γ4 δεν επηρέασε την απόδοση των υποψηφίων, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων έλαβε την εξής απόφαση: Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά.
Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα αρχίζει σήμερα, μετά την αποστολή της Οδηγίας. Όσο για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η αρχική βαθμολόγηση.

Οδηγία προς τα Βαθμολογικά Κέντρα ΓΕΛ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ»

Η ΚΕΕ, ως αρμόδια για την επιλογή των θεμάτων και τη διασφάλιση ενιαίων κριτηρίων αξιολόγησης, συνήλθε την 28-5-12 για να αποφασίσει οριστικά για τη βαθμολόγηση του μαθήματος ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ.
Αφού έλαβε υπόψη της:
1) τα στοιχεία που προέκυψαν από την προβλεπόμενη πειραματική βαθμολόγηση γραπτών στα Βαθμολογικά Κέντρα, σύμφωνα με τα οποία οι υποψήφιοι δεν αντιμετώπισαν πρόβλημα στην κατανόηση του ερωτήματος Γ4, όπως ακριβώς διατυπώθηκε,
2) τις απόψεις των Βαθμολογικών Κέντρων,
3) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση του ερωτήματος Γ4 ήταν μεν ελλιπής μόνο ως προς τη λέξη «πρώτο» (μέγιστο), πλην, όμως, η έλλειψη αυτή δεν θεωρείται, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδης, ούτε ήταν ικανή να επηρεάσει την απόδοση των υποψηφίων, όπως, άλλωστε, αποδείχτηκε από την πειραματική βαθμολόγηση,
4) το γεγονός ότι η δοθείσα διατύπωση ήταν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σύμφωνη με το πνεύμα του σχολικού εγχειριδίου και της εξεταστέας ύλης
5) το γεγονός ότι οι τεκμηριωμένες απαντήσεις επί των ερωτημάτων γίνονται αποδεκτές κατά πάγια αρχή των πανελλαδικών εξετάσεων.

Αποφασίζουμε
Να βαθμολογηθεί κανονικά το ερώτημα Γ4 και η κατανομή των μονάδων στο θέμα αυτό να είναι εκείνη που δόθηκε αρχικά, όπως κατωτέρω:
Γ1: 6 Γ2: 6 Γ3: 6 Γ4: 7
Από την ΚΕΕ – www.minedu.gov.gr

====================

(26-5-2012)
Ανακοίνωση για το μάθημα της Φυσικής Θετικής Κατεύθυνσης –Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βιου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετικά ερωτήματα υποψηφίων, επισημαίνει ότι το μόνο αρμόδιο όργανο για την επιλογή των θεμάτων και τις Οδηγίες προς τα Βαθμολογικά Κέντρα είναι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.).
Σε ό,τι αφορά στο μάθημα της Φυσικής και στο τέταρτο ερώτημα (Γ4) του τρίτου θέματος, από τη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι η διατύπωση του ερωτήματος αυτού δεν ήταν πλήρης επιστημονικά, η ΚΕΕ προχώρησε στην ακύρωσή του και έδωσε αμέσως τις σχετικές οδηγίες στους βαθμολογητές επιμερίζοντας τις 7 μονάδες, που θα ελάμβανε το ακυρωθέν ερώτημα, στα υπόλοιπα τρία ερωτήματα του ίδιου θέματος.
Επαναλαμβάνεται ότι, όσον αφορά στη γραπτή εξέταση του μαθήματος, η βαθμολόγηση δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ενώ για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικώς (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ισχύει η ίδια ρύθμιση.

=============================

(25-12-2012)
Ακυρώνεται το ερώτημα Γ4
Από το Δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας
Οδηγία για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής
Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων απέστειλε Οδηγία στα Βαθμολογικά Κέντρα για τη βαθμολόγηση στο μάθημα της Φυσικής.
Στο Γ4 ερώτημα παρατηρήθηκε ότι είναι ελλιπής η διατύπωσή του. Συγκεκριμένα, δεν προσδιορίζεται ότι η ζητούμενη γωνία αναφέρεται στο πρώτο μέγιστο της κινητικής ενέργειας.
Κατόπιν τούτου, το ερώτημα Γ4 ακυρώνεται και οι αντίστοιχες μονάδες ανακατανέμονται στα υπόλοιπα ερωτήματα Γ1, Γ2 και Γ3 του θέματος.
Σημειώνεται ότι, όσον αφορά τη γραπτή εξέταση του μαθήματος της Φυσικής, η βαθμολόγηση δεν έχει ακόμη αρχίσει, ενώ για τους έχοντες ήδη εξεταστεί προφορικά (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) στο μάθημα, ισχύει η ίδια ρύθμιση.

===============================

για να δείτε όλα τα θέματα φυσικής κατεύθυνσης 2012 πατήστε ΕΔΩ

Για τα θέματα Φυσικής Γενικής Παιδείας 2012 πατήστε ΕΔΩΚατηγορίες:ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ

Ετικέτες:

20 replies

 1. αφόρητη πλήξη !

 2. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

  Τα θέματα της Φυσικής Κατεύθυνσης ήταν εντός διδαχθείσας ύλης .
  Το θέμα Γ 4 όπως διατυπώθηκε είναι επιστημονικά λανθασμένο. Η ράβδος παίρνει αρκετή ενέργεια μέσω του έργου της δύναμης F ώστε να κάνει ανακύκλωση, με αποτέλεσμα η κινητική της ενέργεια να αυξάνει επ’ άπειρον.
  Εκτός από το πρώτο θέμα που αποτελούσε το 1\4 των θεμάτων (δηλαδή 25 μονάδες), τα υπόλοιπα απαιτούσαν μεγάλη εμπειρία και ιδιαίτερη διαίσθηση στη φυσική, σαν να επρόκειτο για διαγωνισμό ταλέντων φυσικής.
  Η χρονική διάρκεια των 3 ωρών δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση θεμάτων τέτοιου επιπέδου. Ως αποτέλεσμα καταργείται η διαβάθμιση στην βαθμολογία και δεν ανταποκρίνεται στον σκοπό της, δηλαδή την εισαγωγή των μαθητών ανάλογα με το επίπεδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών ως ύστατη προσπάθεια να σώσει την τιμή και το κύρος της επιστήμης, ζητά συγνώμη για αυτά τα θέματα από τις μαθήτριες και τους μαθητές που διαγωνίστηκαν σήμερα. Καλούμε τους συναδέλφους βαθμολογητές μέχρι να υπάρξει διορθωτική ανακοίνωση, να μην προχωρήσουν στη διόρθωση των γραπτών.

  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

  Ζαρκαδούλας Γιώργος
  Καράβολας Βασίλειος
  Κασίδης Αθανάσιος
  Μάντης Βαγγέλης
  Νικολάου Χαράλαμπος
  Οικονομίδης Μάκης
  Πανάγος Λουκάς
  Σαββάκης Απόστολος
  Τσεφαλάς Κώστας
  Φράγγος Δημήτρης

  http://www.eef.gr/component/content/article/46-trexontanea/280–l-r.html

  • Στο θέμα Γ4 έπρεπε να είναι διατυπωμένο ως εξής:
   «Βρείτε τη γωνία που σχηματίζει η δοκός με την κατακόρυφο τη στιγμή που η κινητική της ενέργεια γίνεται μέγιστη ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ»
   έλειπε η φράση «για πρώτη φορά»

 3. «Συμφορά από το πολύ μυαλό»
  Μαθαίνω ότι υπήρξε μαθητής που επισήμανε το λάθος και απάντησε ΣΩΣΤΑ.
  Θα μηδενιστεί κι αυτός;

 4. γενικα ειναι ολοι τους απαράδεκτοι.

 5. ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΜΕ «ΛΥΣΑΝΕ» ΤΟ Γ4 ( ΑΦΙΕΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΥ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ )
  ΚΑΙ ΔΕ ΠΡΟΛΑΒΑΜΕ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝΕ ΤΟ Δ4 ?
  ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΜΑΣ ?
  ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ Δ4 Η’ ΝΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΟΡΙΑ?

 6. Όσον αφορά στο θέμα:

  Η προχειρότητα στη διατύπωση είναι αδικαιολόγητη. Λάθη κάνουν όλοι αλλά αυτό δεν είναι λάθος, δεν είναι μία λεπτομέρεια στη διατύπωση. Είναι έργο ακατάλληλων ανθρώπων που δείχνει απειρία και ανεπάρκεια. Πρόκειται για τις πανελλαδικές εξετάσεις που είτε μας αρέσει είτε όχι είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον των μαθητών μας. Οι άνθρωποι αυτοί που αποτελούν την επιτροπή των «ΣΟΦΩΝ», δεν ξέρω ποιοι είναι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να μην ασχοληθούν ξανά με τις εξετάσεις και παρεμπιπτόντως να τους κοπεί και το παχύ επίδομα που εισέπραξαν αδίκως και εις βάρος των μαθητών.

  Όσον αφορά στη βαθμολογία:

  Έχω τη γνώμη πως το άδικο είναι να ακυρωθεί η βαθμολόγηση του θέματος. Με τον τρόπο αυτό ισοπεδώνονται οι μαθητές που έλυσαν το θέμα και επισήμαναν το λάθος ξοδεύοντας πολύ από το χρόνο με όσους απλά δεν τα κατάφεραν ή δεν μπήκαν καν στον κόπο να το λύσουν. Τους μαθητές που βρήκαν τη γωνία στην οποία η κινητική ενέργεια γίνεται μέγιστη για πρώτη φορά και υπέδειξαν μάλιστα ότι αυτό δεν γίνεται για μία μόνο φορά τους ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ και δεν διαγράφουμε τις απαντήσεις τους.

 7. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, Δεν είναι δυνατόν να διαγράφεται η προσπάθεια των μαθητών που έλυσαν το θέμα παρά τη δυσκολία του! Προσοχή πρεπει να δοθεί επίσης σε όσους έχουν ήδη βαθμολογηθεί προφορικά..
  Που είναι η ίσότιμη αντιμετώπιση?
  Συνυποβάλλω μήνυμα που έστειλα στην Ένωση Ελλήνων φυσικών
  Αξιότιμοι συνάδελφοι
  Επικοινωνω μαζί σας για να εκφράσω την έκπληξη μου για την κατακλείδα της ανακοίνωσης σας σχετικά με τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων.
  Όπως γνωρίζετε ικανός αριθμός μαθητών εξετάσθηκε προφορικά και έχει ήδη οριστικά βαθμολογηθεί χωρίς να υπάρξει κάποια «διορθωτική παρέμβαση».
  Πως είναι δυνατόν να υπάρξουν διαφορετικά κριτήρια για τους εξεταζόμενους;
  Είναι επίσης δεδομένο ότι αρκετοί από τους γραπτά και προφορικά εξεταζόμενους μαθητές έδωσαν χρόνο για την επίλυση του αμφιλεγόμενου θέματος μη προλαβαίνοντας να ολοκληρώσουν την επίλυση άλλων ζητημάτων.
  Πως είναι δυνατόν να παρέμβετε διορθωτικά και να είστε δίκαιοι με όλους;
  Γιατί η επιλυση των θεμάτων δεν έγινε στο διάστημα που μεσολαβεί ως τη δυνατή απόχώρηση ώστε να γίνουν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις;
  Πως θα εξασφαλισθεί η ίση μεταχείρηση των υποψηφίων;
  Επιφυλασσόμενη για όλα τα νομιμα δικαιώματα μου
  Αγγελική
  Γεωπόνος-Εκπαιδευτικός του 38ου Λυκείου Αθήνας και μητέρα υποψηφίου

 8. δεν ειναι δυνατον να πηγαινει χαμενη η προσπαθεια ενος χρονου και τα χρηματα που σπαταλησαν οι γονεις μας μεσα σε τρεις ωρες. Ενας καλος μαθητης πρεπει να ξεχωριζει απο το 18 και πανω και οχι να δυσκολευεται να αγγιξει το 15! Δεν σεβαστηκαν την προσπαθεια μας και μας βασανισαν κυριολεκτικα επι τρεις ωρες! Σ αυτο το κρατος γινονται ολα με προχειροτητα και θρασσος! ειναι ντοπη σας που ενω αποφασιζουμε να μεινουμε σ αυτη τη χωρα και να παλεψουμε για ενα δυσκολο μελλον, μας αναγκαζεται εσεις οι ιδιοι να φυγουμε μακρυα! Λυπαμαι για την προσπαθεια τοσο την δικη μου, οσο και των συνομηλικων μου…

 9. K.T

  OXI «ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ». ΚΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ.
  Η ΣΩΣΤΗ ΘΑ ΗΤΑΝ «ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ»

  • Σωστά. Αλλά αυτοί δεν είδαν καν ότι το σώμα συνεχίζει να περιστρέφεται.

 10. Έχω την απορία γιατί δεν είναι σωστή η απάντηση β(ολική ανάκλαση στην επιφάνεια λαδιού – αέρα) στο Β1. Όπως φαίνεται στο βίντεο ένα μέρος της ακτίνας διαθλάται και ένα μέρος ανακλάται. όσο πλησιάζουμε την κρίσιμη γωνία όλο και μεγαλύτερο μέρος της ακτίνας ανακλάται.

  • Συνήθως ένα μέρος της προσπίπτουσας ακτίνας στη διαχωριστική επιφάνεια των δυο μέσων διαθλάται και ένα μέρος ανακλάται. Όταν η γωνία πρόσπτωσης ισούται με την κρίσιμη γωνία υπάρχει διαθλώμενη ακτίνα (πολύ μικρότερης έντασης που εξασθενεί εκθετικά) εφαπτομενική στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ΚΑΙ ανακλώμενη ακτίνα πολύ μεγαλύτερης έντασης. Στο βίντεο καθώς πλησιάζει τη κρίσιμη γωνία βλέπουμε ότι η διαθλώμενη ακτίνα εξασθενεί και η ανακλώμενη δυναμώνει
   Όμως στο σχολικό βιβλίο στο σχήμα 2.33 (σελ. 68) όπου αναφέρεται στην ολική ανάκλαση, στα στιγμιότυπα 2 και 3 δεν σχεδιάζεται καθόλου ανακλώμενη ακτίνα… και σύμφωνα με το σχήμα αυτό επιλέγεται ως σωστή απάντηση το (γ)

 11. …..Προτείνουμε το εξής:

  • Το υπουργείο παιδείας να αναιρέσει τη βεβιασμένη απόφαση για ακύρωση του ερωτήματος Γ4. Ας μην σταθεί σε ανόητα θέματα εγωισμών, όλοι κάνουμε λάθη, ιδίως υπό καθεστώς πίεσης και βιασύνης. Εξάλλου, είναι μέγιστο δείγμα ωριμότητας και πολιτισμού η αναγνώριση μιας λανθασμένης απόφασης και η αναίρεσή της. Είναι μία ελάχιστη αποζημίωση, αν και ήδη έχει προκληθεί τεράστια φθορά σε πολλά παιδιά, προς αυτούς που δεν φυγομάχησαν.

  • Η Ε.Ε.Φ. να πάψει τις γλωσσικές ακρότητες των ανακοινώσεών της, που δεν συνάδουν σε επιστημονική ένωση και να μην πανηγυρίζει ότι βρήκε λάθος στο θέμα. Απλώς, κομίζει γλαύκας εις Αθήνας.

  • Η Ε.Ε.Φ. να λειτουργήσει με νηφαλιότητα και να μελετήσει όλες τις δυνατές λύσεις, σε ένα θέμα που παρουσιάζει ατέλεια στη διατύπωση. Οι δυνατές αυτές λύσεις να αποσταλούν στα βαθμολογικά κέντρα, προς ενημέρωση όλων των βαθμολογητών.

  • Οι λύσεις των υποψηφίων, εφόσον έχουν τη στοιχειώδη επιστημονική τεκμηρίωση, όπως αναφέρεται ρητά και στις εκφωνήσεις που δίνονται στους διαγωνιζόμενους, γίνονται αποδεκτές και ο μαθητής ανταμείβεται ανάλογα προς την προσπάθειά του. Ειδάλλως, τι θα πούμε σε μαθητές, που έδωσαν πολύτιμο χρόνο και πνευματικό κόπο, δίνοντας εξαιρετικές (ακόμα και πρωτότυπες) απαντήσεις; Οι μαθητές αυτοί, μάλλον, αποδεικνύονται ωριμότεροι από πολλούς βιαστικούς «καθηγητές» της Ε.Ε.Φ., οι οποίοι, λέει, αιφνιδιάστηκαν από το πλήθος των μαθητών που απάντησαν, τελικά, στο ατελές ερώτημα. Σχετικά, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να διαβάσει τις ώριμες και νηφάλιες ανακοινώσεις των τοπικών συλλόγων φυσικών (κυρίως από τη Βόρειο Ελλάδα), οι οποίες αποδεικνύονται αρκετά πιο υπεύθυνες από την κεντρική τους ηγεσία.

  • Η βαθμολόγηση των μαθητών, έτσι, να επιστρέψει πραγματικά στην κλίμακα του 100, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση των αποτελεσμάτων, που θα δημιουργήσει τεράστια περιθώρια νομικών προσφυγών από τους θιγόμενους και κατά συνέπεια να έχουμε μία εξεταστική περίοδο στον αέρα…..

  http://www.alfavita.gr/artro.php?id=65087

 12. Ένα ωραίο διάγραμμα για να ξεφύγουμε λίγο από τη θλιβερή πραγματικότητα.
  Σχετικα το ερώτημα Γ4: πως είναι η γραφική παράσταση της γωνιακής ταχύτητας της δοκού συναρτήσει της γωνίας θ που σχηματίζει με την κατακόρυφη διεύθυνση; Λύνοντας αριθμητικά τη διαφορική εξίσωση της κίνησης με το πρόγραμμα Mathematica, προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα:

  https://physicsgg.wordpress.com/2012/05/29/%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5/

 13. ….Εξίσου ελλιπές ως προς την διατύπωση, θα μπορούσε να ισχυρισθεί κάποιος επιστημονικά καταρτισμένος, ότι ήταν και το Γ3. Γιατί; Διότι δεν είχε προσδιορισθεί ως αρχική συνθήκη ότι η αρχική γωνιακή ταχύτητα είναι μηδέν. Δηλαδή ότι το σύστημα ξεκινά από θέση ηρεμίας. Αυτό συνεπάγεται ότι όποιος δεν έκανε την αυθαίρετη υπόθεση μηδενικής αρχικής ταχύτητας αντί να καταλήξει σε αριθμητικό αποτέλεσμα θα έχει καταλήξει σε συνάρτηση της τελικής ταχύτητας ως προς την αρχική. Θα έχει δηλαδή λύσει την γενική περίπτωση….
  http://taxalia.blogspot.com/2012/05/25-5-2012_27.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2FnJOIs+%28TaXalia%3A+Macedonia%27s+Nr.1+blog%29

 14. Ας μην τρελαινόμαστε….η αδυναμία του να λύσει κάποιος το ερώτημα Γ4 δεν οφείλεται στο ότι δεν έγινε επισήμανση του «για πρώτη φορά»! Αν ξέρει κάποιος τη λύση (και έχοντας λύσει πλήθος τέτοιων ασκήσεων, τόσο σε σχολείο όσο και σε φροντιστήριο), αντιλαμβάνεται εύκολα-ΚΡΙΤΙΚΑ κ με λίγη σκέψη- ότι υπάρχουν άπειρες λύσεις…ε προφανώς θα λύσεις ως προς την πρώτη (έστω). Και κάτι ακόμα…κάπου παραπάνω διατυπώνεται ότι ήταν «διαγωνισμός ταλέντων κλπ…» Είμαστε σοβαροί??? Λϊγη γνώση και κριτική ικανότητα χρειαζόταν μόνο…στην τελική είναι διαδικασία επιλογής για εισαγωγή σε αει κ τει, τι πρέπει δηλαδή να μπει δηλαδή εκεί μέσα…..άνθρωποι που δεν σκέφτονται?!!!

  • Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι σωστή. Ας δούμε δύο ενδεικτικές απαντήσεις στην ερώτηση όπως διατυπώθηκε:

   α) (μετά από πράξεις …) Η κινητική ενέργεια γίνεται μέγιστη για φ=π/3

   β) (ο μαθητής βρίσκει τη συνάρτηση της κινητικής ενέργειας …) Η κινητική ενέργεια δεν έχει μέγιστο γιατί πρόκειται για συνάρτηση η οποία τείνει στο +άπειρο

   Είναι και οι δύο απαντήσεις σωστές; Οι δύο μαθητές θα πρέπει να πάρουν τις ίδιες μονάδες;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.

Αρέσει σε %d bloggers: