Βίντεο: πάγος που καίγεται

Posted on 20/05/2012

0http://youtu.be/dspTYgtQWEA

Πρόκειται για την χημική αντίδραση της υδρόλυσης του ανθρακασβέστιου (CaC2), μια χημική αντίδραση κατά την οποία ανόργανες ενώσεις παράγουν μια οργανική ένωση.
Προσθέτοντας νερό σε ανθρακασβέστιο παράγεται υδροξείδιο του ασβεστίου και ακετυλένιο.
Το αέριο ακετυλένιο στη συνέχεια αναφλέγεται με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα και παράγεται λευκή φλόγα θερμοκρασίας άνω των 3000 βαθμών Κελσίου.
Στο επόμενο βίντεο βλέπουμε μια πιο «επιστημονική» επίδειξη της υδρόλυσης του ανθρακασβεστίου:

http://youtu.be/Q4g6xZz7YT0