Σκακιστικό πρόβλημα

Posted on 25/08/2011

7


Με ποια κίνηση τα λευκά ΔΕΝ κάνουν αμέσως ρουά-ματ στον μαύρο βασιλιά;