Βιντεοπείραμα: Κύματα εκκρεμών

Posted on 30/07/2011

0


Τι βλέπουμε: Μια διάταξη δεκαπέντε απλών εκκρεμών με σταδιακά αυξανόμενο μήκος – που δεν συνδέονται μεταξύ τους – αρχίζουν να ταλαντώνονται ταυτόχρονα. Παρατηρώντας το σύστημα των εκκρεμών βλέπουμε οδεύοντα κύματα, στάσιμα κύματα, κυματοπαλμούς και τυχαίες κινήσεις.
Πως λειτουργεί: Το εκκρεμές με το μεγαλύτερο μήκος εκτελεί 51 ταλαντώσεις σε 60 δευτερόλεπτα. Το αμέσως μικρότερο σε μήκος εκκρεμές είναι έτσι ρυθμισμένο ώστε να εκτελεί μια επιπλέον ταλάντωση – 52 ταλαντώσεις σε 60 δευτερόλεπτα (μικρότερο μήκος → μικρότερη περίοδος → μεγαλύτερη συχνότητα). Παρομοίως ρυθμίζονται και τα υπόλοιπα εκκρεμή – οπότε το 15ο εκκρεμές εκτελέι 65 ταλαντώσεις στα 60 δευτερόλεπτα. Καθώς τα εκκρεμή ξεκινάνε μαζί, σιγά – σιγά χάνεται ο συγχρονισμός τους – οι σχετικές τους φάσεις συνεχώς μεταβάλλονται εξαιτίας των διαφορετικών περιόδων ταλάντωσης. Όμως μετά από 60 δευτερόλεπτα στιγμιαία βρίσκονται όλα μαζί στην θέση από την οποία ξεκίνησαν … και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται πάλι το ίδιο φαινόμενο.

sciencedemonstrations.fas.harvard.edu

Ετικέτα: