Πως λειτουργεί μια κυψέλη καυσίμου…

Posted on 01/06/2011

1


…που χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. Η κυψέλη καυσίμου είναι ένας μηχανισμός που μετατρέπει την χημική ενέργεια σε ηλεκτρική.
Δείτε το animation

http://youtu.be/wI2meKSwlHM

Στο παραπάνω amimation από τη NASA, το Οξυγόνο (Ο2) και το υδρογόνο (H2) εισέρχονται στην κυψέλη καυσίμου. Τα μόρια του οξυγόνου καθώς κατευθύνονται προς τον καταλύτη, χάνουν στην άνοδο ηλεκτρόνια. Αυτό τους επιτρέπει να κινηθούν διαμέσου της καθόδου και να αντιδράσουν με μόρια του υδρογόνου παράγοντας υδρατμούς.
Ποιά είναι η διαφορά με την παρακάτω εικόνα;