Η πειραματική επιβεβαίωση της αρχής διατήρησης ορμής…

Posted on 08/04/2011

0


…μέσα στην τάξη με απλά εποπτικά μέσα!

Θεωρούμε ότι η κρούση είναι ελαστική και ότι οι ταχύτητες του αγοριού (μάζα Μ) και του κοριτσιού (μάζα m<Μ) λίγο πριν την κρούση,  έχουν το ίδιο μέτρο v. Η αρχική ορμή του συστήματος των δυο «σωμάτων» θα είναι…..

Έστω Vα και Vκ οι ταχύτητες αγοριού και κοριτσιού αντίστοιχα, αμέσως μετά την κρούση. Η τελική ορμή θα είναι:

Σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της ορμής

και αν λύσουμε ως προς την ταχύτητα του κοριτσιού μετά την κρούση προκύπτει

Όμως η ταχύτητα του αγοριού (Vα) μετά την κρούση φαίνεται μεν να είναι μικρή, όμως αλλάζει φορά. Συνεπώς στην εξίσωση πρέπει να θεωρηθεί αρνητική

Δεδομένου ότι Μ>m, από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει ότι η ταχύτητα του κοριτσιού αμέσως μετά την κρούση είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ από την ταχύτητα που είχε πριν την κρούση. Και αυτό είναι που βλέπουμε στο βίντεο.
Βέβαια στο τέλος το κορίτσι πέφτει στο πάτωμα, δικαιολογώντας τον τίτλο που φέρει το βίντεο: η βαρύτητα κερδίζει.

Ετικέτα: