Πυρηνική σχάση – Αλυσιδωτή αντίδραση – Πυρηνικός αντιδραστήρας

Posted on 17/03/2011

0


Στην προσομοίωση που ακολουθεί:
1. Βομβαρδίστε έναν πυρήνα ουρανίου με νετρόνιο και δείτε την διαδικασία της σχάσης του.
2. Γεμίστε τον χώρο με πυρήνες ουρανίου και ξεκινήστε την διαδικασία της αλυσιδωτής αντίδρασης (πρώτα γεμίστε το χώρο με πυρήνες U-235 …..)
3. Πατώντας συνεχώς το κόκκινο κουμπί ξεκινήστε την λειτουργία ενός αντιδραστήρα, παρατηρώντας ταυτόχρονα τα ποσά ενέργειας που παράγονται καθώς και τη θερμοκρασία του αντιδραστήρα.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο

Πυρηνική σχάση

Click to Run