Τα επίπεδα ραδιενέργειας στην Ελλάδα

Posted on 13/03/2011

3


Η έκρηξη στον πυρηνικό αντιδραστήρα στην Ιαπωνία μετά τον μεγάλο σεισμό, ανησύχησε πολύ κόσμο. Πως μπορούμε να ξέρουμε αν κινδυνεύουμε από πιθανή διαρροή ραδιενέργειας;

Αν και η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μακριά για να επηρεαστεί, μπορούμε να παρακολουθούμε τα επίπεδα ραδιενέργειας που δείχνουν οι σταθμοί του Δικτύου Μέτρησης Ραδιενέργειας ΕΔΩ (κάνοντας κλίκ στον κάθε σταθμό βλέπουμε τις μετρήσεις μιας εβδομάδας).
Συγκεντρωτικός πίνακας με τις μετρήσεις όλων των σταθμών βρίσκεται ΕΔΩ.
Οι μετρήσεις αναφέρονται σε νανο-σίβερτ ανά ώρα (nSv/h) – ο ρυθμός ισοδύναμης δόσης. Ο άνθρωπος δέχεται καθημερινά ραδιενεργό ακτινοβολία από το έδαφος και τα οικοδομικά υλικά. Για παράδειγμα ο ρυθμός της ολόσωμης ισοδύναμης δόσης από το εξωτερικό περιβάλλον σε καθημερινές συνθήκες είναι κάποιες δεκάδες nSv ανά ώρα.

Τί είναι το Δίκτυο Μέτρησης Ραδιενέργειας;
Το τηλεμετρικό δίκτυο χρησιμοποιείται για τη συνεχή καταγραφή των μετρήσεων, αλλά και ως σύστημα συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης των προκαθορισμένων φυσιολογικών επιπέδων.
Η κατανομή των σταθμών του τηλεμετρικού δικτύου μέτρησης ραδιενέργειας περιβάλλοντος εξασφαλίζει τη συνεχή επόπτευση των επιπέδων ραδιενέργειας στην Ελλάδα, την έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση ραδιενεργού ρύπανσης στο περιβάλλον και τη δυνατότητα εκτίμησης της εναπόθεσης ραδιενεργών ρύπων. Η μέση απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών στην κατεύθυνση Ανατολή-Δύση, είναι περίπου 60 km. Για κάθε ένα από τα τρία επιμέρους συστήματα κατάλληλο λογισμικό συλλέγει τις μετρήσεις κάθε 10 λεπτά και τις καταχωρεί σε βάση δεδομένων. Η βάση αυτή είναι συνδεδεμένη με την ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), όπου δημοσιεύονται οι μέσες ημερήσιες τιμές σε πίνακες τιμών.
Μετά την καταχώρησή τους στην κεντρική βάση δεδομένων μετρήσεων ραδιενέργειας της ΕΕΑΕ, οι μέσες μηνιαίες τιμές της ολικής – γ ακτινοβολίας στον αέρα ανά σταθμό δημοσιεύονται και στα Δελτία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.
Το τηλεμετρικό δίκτυο ελέγχου ραδιενέργειας περιβάλλοντος στην Ελλάδα αποτελείται συνολικά από 27 σταθμούς μέτρησης.
Διαβάστε την τελευταία ανακοίνωση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας σχετικά με το ατύχημα στην Ιαπωνία.