Δημιουργήστε τα άτομα του περιοδικού συστήματος

Posted on 03/03/2011

0


Κατασκευάστε ένα άτομο από πρωτόνια, νετρόνια και ηλεκτρόνια.
Μπορείτε να μάθετε για τη μάζα, το ηλεκτρικό φορτίο (αν πρόκειται για ιόντα),πώς τα νετρόνια επηρεάζουν τη σταθερότητα του πυρήνα, τη δομή και τα ονόματα των στοιχείων του περιοδικού πίνακα.

Ξεκινήστε με ένα κλικ στο παρακάτω εικονίδιο.

Build an Atom 

Click to Run

Από το Πανεπιστήμιο του Colorado
http://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom