Γιγάντια ομάδα ραδιοτηλεσκοπίων "ακούει" το διάστημα

Posted on 01/02/2011

0


Αυτή είναι η εικόνα ενός τμήματος του ουρανού γύρω από το κβάζαρ 3C196 – μια μαύρη τρύπα σε έναν  γαλαξία 6,9 δισεκατομμύρια έτη φωτός μακριά – και είναι η καλύτερη που δημιουργήθηκε μέχρι τώρα, από το διεθνές τηλεσκόπιο LOFAR (Low Frequency Array).
Για να δημιουργήσει τέτοιες εικόνες, η ομάδα του LOFAR ομάδα συνδέεται με τα ραδιοτηλεσκόπια στις Κάτω Χώρες, τη Γερμανία, τη Γαλλία και πιο πρόσφατα με το Ηνωμένο Βασίλειο, σχηματίζοντας έτσι το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα συνδεδεμένο δίκτυο ραδιοτηλεσκοπίων. Το LOFAR λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο από το ASTRON, το Ολλανδικό Ινστιτούτο για την ραδιοαστρονομία και χρησιμοποιεί ένα ειδικό υπερυπολογιστή για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
Το δίκτυο έχει σχεδιαστεί για να «ακούσει» τον ουρανό στις χαμηλότερες δυνατές ραδιοσυχνότητες από την επιφάνεια της γης (10 – 250 MHz) και αυτή η συλλογή πληροφοριών  θα βοηθήσει τους αστρονόμους να κατανοήσουν το τρόπο δημιουργίας των πρώτων άστρων.
newscientist.com