Ρινίσματα σιδήρου κατά μήκος των μαγνητικών δυναμικών γραμμών

Posted on 28/02/2010

0


1. Μαγνητικά φάσματα ραβδόμορφων μαγνητών

================================

2. Μαγνητικό φάσμα αντίθετων μαγνητικών πόλων

================================

3. Μαγνητικό φάσμα ίδιων μαγνητικών πόλων