ΔΥΝΑΜΗ LAPLACE

Posted on 28/02/2010

0


1. Δύναμη Laplace σε ρευματοφόρο αγωγό
 Ένας αγωγός τοποθετείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Όταν ο αγωγός διαρρέται από ηλεκτρικό ρεύμα τότε ασκείται σ’ αυτόν  η δύναμη Laplace (F=B I L ημ90 = B I L). Η κατεύθυνση της δύναμης προκύπτει με τον κανόνα των τριών δακτύλων….


http://www.youtube.com/v/_X8jKqZVwoI&hl=en_US&fs=1&


http://www.youtube.com/v/HxBublzzmK0&hl=en_US&fs=1&rel=0

2. Δύναμη Laplace μεταξύ παρ/λων ρευματοφόρων αγωγών 

Ένας ρευματοφόρος αγωγός δημιουργεί γύρω του μαγνητικό πεδίο. Επίσης, όταν ο ίδιος ο αγωγός βρίσκεται μέσα σε άλλο μαγνητικό πεδίο «‘αισθάνεται» την δύναμη Λαπλάς. Συνεπώς όταν δυο ρευματοφόροι αγωγοί βρίσκονται σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση, θα ασκεί δύναμη ο ένας στον άλλον. Στην περίπτωση των δυο παράλληλων αγωγών:
(α) όταν τα ρεύματα είναι ΟΜΟΡΡΟΠΑ, οι αγωγοί ΕΛΚΟΝΤΑΙ
(β) όταν τα ρεύματα είναι αντίρροπα οι αγωγοί AΠΩΘΟΥΝΤΑΙ
δείτε το πείραμα από το πανεπιστήμιο ΜΙΤ ==> ΕΔΩ
Ετικέτα: